บ้าน 5 ธาตุ

คำว่ารูปลักษณ์และการใช้งานเป็นศัพท์เฉพาะทางสถาปัตยกรรมที่พบบ่อยแล้วอะไรคือสิ่งที่เรียกว่ารูปลักษณ์ในทางฮวงจุ้ย และสิ่งนี้นำมารวมเข้ากับการออกแบบบ้านได้อย่างไร ? โดยทั่วไปแล้วรูปลักษณ์ถูกกำหนดขึ้นจากรูปทรงซึ่งยังสามารถเป็นสัญลักษณ์แทนธาตุใดธาตุหนึ่งในห้าธาตุทางฮวงจุ้ยอีกด้วย  ยกตัวอย่างเช่น ธาตุน้ำเป็นทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ธาตุไฟเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม และธาตุไม้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปทรง สี และวัสดุเป็นนัยที่บ่งบอกถึงธาตุโดยเนื้อแท้ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของบ้าน และโดยหลักการดังกล่าวทำให้เราสามารถแบ่งบ้านและอาคารออกตามประเภทธาตุได้

ธาตุใดเหมาะสำหรับบ้านคุณ

ประการแรก คุณต้องเข้าใจวงจรการสร้างและทำลายของธาตุทั้ง 5 ว่าแต่ละธาตุมีปฎิกิริยาต่อกันอย่างไร ให้ระบุธาตุของบ้านคุณโดยอิงจากตำแหน่งทิศที่ตั้งของบ้าน จากนั้นก็ใช้รูปทรงลักษณะ และวัสดุที่เข้ากับธาตุประจำบ้านเพื่อสร้างฮวงจุ้ยที่เป็นมงคลและสอดคล้อง คุณอาจต้องใช้เข็มทิศในการหาทิศหันหน้าและทิศที่ตั้งของบ้าน แต่ละทิศจะมีธาตุประจำทิศอยู่เช่นกัน ดังนั้นทิศใต้ก็คือธาตุไฟ ทิศเหนือธาตุน้ำ ทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นธาตุไม้ ทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นธาตุโลหะ ส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้คือธาตุดิน

บ้านธาตุไฟ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบ้านของคุณเป็นบ้านที่หันหน้าไปทางทิศเหนือ ก็แสดงว่าตัวบ้านตั้งอยู่ในทิศใต้ ซึ่งก็เท่ากับว่าบ้านของคุณเป็นบ้านธาตุไฟ ดังนั้นแนวทางที่เหมาะสมในการออกแบบก็คือรวมเอารูปทรงลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์ของธาตุนั้นๆ เข้ามาใช้ ในกรณีนี้ การใช้หลังคาที่เป็นโครงสามเหลี่ยมจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธาตุไฟของบ้านหลังนี้ได้ การใช้วัสดุจำพวกไม้ก็จะช่วยเติมเชื้อพลังให้กับความแข็งแกร่งและโชคลาภของบ้านยิ่งขึ้นไปอีก บ้านประเภทนี้จะดีเยี่ยมสำหรับผู้ที่ใช้ประโยชน์จากธาตุไฟและธาตุดิน

บ้านธาตุโลหะ บ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้จัดเป็นบ้านธาตุโลหะ เพราะตัวบ้านตั้งอยู่ในทิศตะวันตกหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามลำดับ บ้านประเภทนี้สามารถออกแบบได้หลายแนว รูปแบบหนึ่งก็คือสร้างรูปทรงโค้งเว้าที่เน้นลักษณะทรงกลมหรือรูปทรงของธาตุโลหะ การใช้แนวขอบโค้งจะทำให้เกิดลักษณะที่เรียบรื่นโดยไม่มีเส้นตัดตลอดแนวกันสาด สีที่เข้ากับบ้านประเภทนี้คือสีในแนวสีเทาทั้งหมด สีขาว และรวมไปถึงสีแนวเอิร์ธโทนด้วย และยังสามารถนำธาตุดินไปใช้ในการเลือกวัสดุปูพื้น เช่น หินอ่อนสีเบจ โทนต่างๆ บ้านประเภทนี้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการธาตุโลหะและธาตุดิน

บ้านธาตุน้ำ บ้านที่หันหน้าไปทางทิศใต้ ดังนั้นกำแพงทรงโค้งจึงถูกนำมาใช้เพื่อเน้นคอนเซปต์ริ้วคลื่นของที่พักอาศัยโดยไม่ทำให้ผิดรูปร่างมากนัก กำแพงแนวโค้งเป็นลักษณะรูปคลื่นที่เชื่อมต่อกัน และในส่วนกันสาดควรใช้สีดำ น้ำเงิน และขาวซึ่งเป็นสีที่เข้ากันได้ในการนำมาเสริมธาตุน้ำ สีขาวคือธาตุโลหะ ในขณะที่สีดำและน้ำเงินคือธาตุน้ำ และควรหลีกเลี่ยงการใช้สีเขียวและพื้นไม้ เพราะธาตุไม้จะบั่นทอนความแข็งแกร่งของธาตุประจำบ้านได้ (ตามวงจรธาตุ ธาตุไม้จะบั่นทอนธาตุน้ำ) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโชคลาภของบ้านด้วย บ้านลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการธาตุน้ำและธาตุไม้

บ้านธาตุไม้ บ้านที่มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเป็นสัญลักษณ์ของบ้านธาตุไม้ ดังนั้น ถ้าบ้านของคุณมีรูปทรงเช่นนี้และหันหน้าไปทางทิศใต้ ก็ควรจะใช้รูปทรงโค้งมนตรงกันสาดตลอดแนวหลังคาและระเบียงเพื่อสร้างรูปทรงให้เหมือนแนวคลื่นมากยิ่งขึ้น แต่บ้านที่มีรูปทรงเช่นนี้จะเหมาะกับบ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกหรือไม่ก็ตะวันตกเฉียงเหนือ ตามโครงร่างของบ้านธาตุไม้แล้ว วัสดุที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้คือแผ่นกระเบื้องมุงหลังคาสี่เหลี่ยมผืนผ้า แนวสีสามารถเลือกเป็นสีเขียวอ่อนหรือโทนสีฟ้าเพื่อสื่อถึงพลังธาตุไม้และธาตุน้ำภายในบ้าน ผู้ที่ต้องการพลังธาตุไม้และธาตุไฟจะได้ประโยชน์จากบ้านประเภทนี้

บ้านธาตุดิน บ้านที่อยู่ในตำแหน่งตะวันออกเฉียงเหนือ/ทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นบ้านประเภทเดียวที่ทั้งตั้งและหันหน้าอยู่ในทิศของธาตุดิน ในกรณีนี้รูปทรงที่เหมาะที่สุดสำหรับบ้านลักษณะนี้ก็คือรูปทรงจัตุรัส วัสดุที่ใช้ควรเป็นหินอ่อน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของธาตุดิน หรือวัสดุที่เป็นพื้นผิวของแกรนิต สีที่เหมาะกับบ้านประเภทนี้คือการใช้สีเบจอมแดงหรือส้มเล็กน้อยในบางพื้นที่ของบ้าน และหลีกเลี่ยงการใช้สีเขียวหรือวัสดุที่เป็นผิวโลหะ เพราะธาตุเหล่านี้จะไปลดทอนโชคลาภของบ้านได้ ผู้ที่ต้องการธาตุดินหรือธาตุโลหะจะได้รับประโยชน์จากบ้านประเภทนี้

จะเห็นได้ว่าการที่จะให้ได้มาซึ่งฮวงจุ้ยที่ดีนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะระบุรูปทรงและลักษณะของบ้านคุณและพิจารณาว่าควรจะปรับเปลี่ยนหน้าตาของที่พักอาศัยของคุณอย่างไรให้สอดคล้องเข้ากันกับธาตุประจำบ้านด้วย สีและวัสดุที่ใช้ในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับโชคลาภของบ้าน ดังนั้นหากคุณรักที่จะสร้างบ้านให้หรูหราตั้งแต่พื้นจรดหลังคาหรือมีงบในการปรับปรุงบ้านใหม่ พยายามออกแบบบ้านให้สอดคล้องกับธาตุของบ้านด้วยรวมไปถึงการระบุธาตุประจำบ้านก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าคุณจะเสริมโชคลาภให้กับบ้านของคุณหรือบ้านในอนาคตของคุณ