พระสังกัจจายน์

พระสังกัจจายน์

พระสังกัจจายน์ เทพเจ้าจีน พระอรหันต์ พระมหากัจจายนะ พระสังกัจจายน์ เทพเจ้าจีน พระอรหันต์ พระมหากัจจายนะ พระสังกัจจายน์ เทพเจ้าจีน พระอรหันต์ พระมหากัจจายนะ

พระสังกัจจายน์

 ขนาดสูง 1 เมตร

หินหยกเขียวปากี

พระสังกัจจายน์

ขนาดสูง 1 เมตร

หินหยกเขียวปากี 

 พระสังกัจจายน์

ขนาดสูง 2.1 เมตร

หินหยกเขียวปากี

พระสังกัจจายน์ เทพเจ้าจีน พระอรหันต์ พระมหากัจจายนะ พระสังกัจจายน์ เทพเจ้าจีน พระอรหันต์ พระมหากัจจายนะ พระสังกัจจายน์ เทพเจ้าจีน พระอรหันต์ พระมหากัจจายนะ

 พระสังกัจจายน์

ขนาดสูง 60 เซนฯ

หินอ่อนขาว

 พระสังกัจจายน์

ขนาดสูง 1 เมตร

หินอ่อนขาว

 พระสังกัจจายน์

ขนาดสูง 80 เซนฯ

หินอ่อนขาว

พระสังกัจจายน์ เทพเจ้าจีน พระอรหันต์ พระมหากัจจายนะ พระสังกัจจายน์ เทพเจ้าจีน พระอรหันต์ พระมหากัจจายนะ พระสังกัจจายน์ เทพเจ้าจีน พระอรหันต์ พระมหากัจจายนะ

 พระสังกัจจายน์

ขนาดสูง 2.2 เมตร

หินอ่อนเหลือง

 พระสังกัจจายน์

ขนาดสูง 2.5 เมตร

หินอ่อนเหลือง

 พระสังกัจจายน์

ขนาดสูง 2.2 เมตร

หินอ่อนเหลือง

พระสังกัจจายน์ เทพเจ้าจีน พระอรหันต์ พระมหากัจจายนะ พระสังกัจจายน์ เทพเจ้าจีน พระอรหันต์ พระมหากัจจายนะ พระสังกัจจายน์ เทพเจ้าจีน พระอรหันต์ พระมหากัจจายนะ

 พระสังกัจจายน์

ขนาดสูง 80 เซนฯ

หินอ่อนขาว

พระสังกัจจายน์

ขนาดสูง 60 เซนฯ

หินอ่อนขาว 

พระสังกัจจายน์

ขนาดสูง 80 เซนฯ

หินอ่อนขาว

พระสังกัจจายน์ เทพเจ้าจีน พระอรหันต์ พระมหากัจจายนะ พระสังกัจจายน์ เทพเจ้าจีน พระอรหันต์ พระมหากัจจายนะ พระสังกัจจายน์ เทพเจ้าจีน พระอรหันต์ พระมหากัจจายนะ

 พระสังกัจจายน์

ขนาดกว้าง 50 เซนฯ

หินโรสควอส

พระสังกัจจายน์

ขนาดกว้าง 90 เซนฯ

หินโรสควอส 

 พระสังกัจจายน์

ขนาดกว้าง 80 เซนฯ

หินโรสควอส

พระสังกัจจายน์ เทพเจ้าจีน พระอรหันต์ พระมหากัจจายนะ พระสังกัจจายน์ เทพเจ้าจีน พระอรหันต์ พระมหากัจจายนะ พระสังกัจจายน์ เทพเจ้าจีน พระอรหันต์ พระมหากัจจายนะ

 พระสังกัจจายน์

ขนาดกว้าง 80 เซนฯ

หินโรสควอส

 พระสังกัจจายน์

ขนาดกว้าง 80 เซนฯ

หินหยกเขียวปากี

 พระสังกัจจายน์

ขนาดกว้าง 80 เซนฯ

หินหยกเขียวปากี