พระพุทธรูป

พระพุทธรูป พระประธาน พระนอน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระหินหยก พระหินแกะสลัก

องค์พระพุทธรูป องค์พระประธาน

พระพุทธรูป พระประธาน พระนอน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระหินหยก พระหินแกะสลัก พระพุทธรูป พระประธาน พระนอน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระหินหยก พระหินแกะสลัก พระพุทธรูป พระประธาน พระนอน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระหินหยก พระหินแกะสลัก

 พระพุทธชินราช

หน้าตัก 9 นิ้ว

หินอ่อนขาวกรีก ปิดทอง

พระพุทธชินราช

หน้าตัก 9 นิ้ว

หินอ่อนขาวกรีก

พระพุทธชินราช

หน้าตัก 9 นิ้ว

หินอ่อนเขียวอินเดีย 

พระพุทธรูป พระประธาน พระนอน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระหินหยก พระหินแกะสลัก พระพุทธรูป พระประธาน พระนอน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระหินหยก พระหินแกะสลัก พระพุทธรูป พระประธาน พระนอน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระหินหยก พระหินแกะสลัก

 พระแก้วมรกต

หน้าตัก 12 นิ้ว

หินแร่เขียว

พระพุทธชินราช

หน้าตัก 9 นิ้ว

หินขาวพม่า 

 พระนาคปรก

หน้าตัก 7 นิ้ว

หินอ่อนขาว

พระพุทธรูป พระประธาน พระนอน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระหินหยก พระหินแกะสลัก พระพุทธรูป พระประธาน พระนอน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระหินหยก พระหินแกะสลัก พระพุทธรูป พระประธาน พระนอน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระหินหยก พระหินแกะสลัก

 พระพุทธโสธร

หน้าตัก 35 นิ้ว

หินอ่อนขาว

พระพุทธโสธร

หน้าตัก 39 นิ้ว

หินอ่อนขาว 

 พระพุทธโสธร

หน้าตัก 9 นิ้ว

หินอ่อนขาว

พระพุทธรูป พระประธาน พระนอน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระหินหยก พระหินแกะสลัก พระพุทธรูป พระประธาน พระนอน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระหินหยก พระหินแกะสลัก พระพุทธรูป พระประธาน พระนอน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระหินหยก พระหินแกะสลัก

 พระพุทธปางประทานพร

หน้าตัก 16 นิ้ว

หินอ่อนขาวกรีก

พระพุทธปางสมาธิ

หน้าตัก 12 นิ้ว

หินอ่อนขาวพม่า

พระพุทธปางมารวิชัย

หน้าตัก 7 นิ้ว

หินแม่น้ำโขง 

พระพุทธรูป พระประธาน พระนอน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระหินหยก พระหินแกะสลัก พระพุทธรูป พระประธาน พระนอน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระหินหยก พระหินแกะสลัก พระพุทธรูป พระประธาน พระนอน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระหินหยก พระหินแกะสลัก

 พระนาคปรก ขอมโบราณ

หน้าตัก 24 นิ้ว

หินอ่อนขาว

 พระพุทธปางสมาธิ

หน้าตัก 12 นิ้ว

หินอ่อนขาวกรีก

พระพุทธปางมารวิชัย

หน้าตัก 7 นิ้ว

หินแร่เหล็ก 

พระพุทธรูป พระประธาน พระนอน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระหินหยก พระหินแกะสลัก พระพุทธรูป พระประธาน พระนอน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระหินหยก พระหินแกะสลัก พระพุทธรูป พระประธาน พระนอน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระหินหยก พระหินแกะสลัก
 หินแร่ หินอ่อนขาว  หินอ่อนขาว 
พระพุทธรูป พระประธาน พระนอน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระหินหยก พระหินแกะสลัก พระพุทธรูป พระประธาน พระนอน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระหินหยก พระหินแกะสลัก พระพุทธรูป พระประธาน พระนอน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระหินหยก พระหินแกะสลัก
 หินอ่อนขาว หินอ่อนขาว  หลวงปู่ทวด หินอ่อนขาว 

พระพุทธรูป พระประธาน พระนอน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระหินหยก พระหินแกะสลัก

พระนอน หินอ่อนขาว

พระพุทธรูป พระประธาน พระนอน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระหินหยก พระหินแกะสลัก

 

 พระหินอ่อนขาว