ผลงาน


ศาลเจ้าที่หินอ่อน ศาลเจ้าที่จีน ตี่จู้หินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะ เจ้าที่หินอ่อน ศาลเจ้าหินอ่อน ตี่จู้

ผลงานศาลเจ้าที่จีน (ตี่จู่เอี๊ยะ)

วัสดุ หินหยกน้ำผึ้ง

หน้าตัก 35 นิ้ว

ขนาดศาล ก.42 x ส.42 นิ้ว

ศาลเจ้าที่หินอ่อน ศาลเจ้าที่จีน ตี่จู้หินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะ เจ้าที่หินอ่อน ศาลเจ้าหินอ่อน ตี่จู้

ผลงานศาลเจ้าที่จีน (ตี่จู่เอี๊ยะ)

วัสดุ หินหยกน้ำผึ้ง

รุ่นมหาเศรษฐี

หน้าตัก 35 นิ้ว

ขนาดศาล ก.42 x ส.42 นิ้ว

ศาลเจ้าที่หินอ่อน ศาลเจ้าที่จีน ตี่จู้หินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะ เจ้าที่หินอ่อน ศาลเจ้าหินอ่อน ตี่จู้

ผลงานศาลเจ้าที่จีน (ตี่จู่เอี๊ยะ)

วัสดุ หินอ่อน

รุ่นมหาเศรษฐี - เครื่องทอง

หน้าตัก 35 นิ้ว

ขนาดศาล ก.42 x ส.42 นิ้ว

ศาลเจ้าที่หินอ่อน ศาลเจ้าที่จีน ตี่จู้หินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะ เจ้าที่หินอ่อน ศาลเจ้าหินอ่อน ตี่จู้

ผลงานศาลเจ้าที่จีน (ตี่จู่เอี๊ยะ)

วัสดุ หินอ่อน

รุ่นมหาเศรษฐี - เครื่องทอง

หน้าตัก 27 นิ้ว

ขนาดศาล ก.35 x ส.35 นิ้ว

ศาลเจ้าที่หินอ่อน ศาลเจ้าที่จีน ตี่จู้หินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะ เจ้าที่หินอ่อน ศาลเจ้าหินอ่อน ตี่จู้

ผลงานศาลเจ้าที่จีน (ตี่จู่เอี๊ยะ)

วัสดุ หินหยกน้ำผึ้ง

รุ่นมหาเศรษฐี

หน้าตัก 35 นิ้ว

ขนาดศาล ก.42 x ส.42 นิ้ว

ศาลเจ้าที่หินอ่อน ศาลเจ้าที่จีน ตี่จู้หินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะ เจ้าที่หินอ่อน ศาลเจ้าหินอ่อน ตี่จู้

ผลงานศาลเจ้าที่จีน (ตี่จู่เอี๊ยะ)

วัสดุ หินหยกน้ำผึ้ง

รุ่นมหาเศรษฐี

หน้าตัก 35 นิ้ว

ขนาดศาล ก.42 x ส.42 นิ้ว

ศาลเจ้าที่หินอ่อน ศาลเจ้าที่จีน ตี่จู้หินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะ เจ้าที่หินอ่อน ศาลเจ้าหินอ่อน ตี่จู้

ผลงานศาลเจ้าที่จีน (ตี่จู่เอี๊ยะ)

วัสดุ หินอ่อน (พ่นสีแดง)

รุ่นมหาเศรษฐี - เครื่องทอง

หน้าตัก 27 นิ้ว

ขนาดศาล ก.35 x ส.35 นิ้ว

ศาลเจ้าที่หินอ่อน ศาลเจ้าที่จีน ตี่จู้หินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะ เจ้าที่หินอ่อน ศาลเจ้าหินอ่อน ตี่จู้

ผลงานศาลเจ้าที่จีน (ตี่จู่เอี๊ยะ)

วัสดุ หินหยกน้ำผึ้ง

รุ่นมหาเศรษฐี

หน้าตัก 35 นิ้ว

ขนาดศาล ก.42 x ส.42 นิ้ว

ศาลเจ้าที่หินอ่อน ศาลเจ้าที่จีน ตี่จู้หินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะ เจ้าที่หินอ่อน ศาลเจ้าหินอ่อน ตี่จู้

ผลงานศาลเจ้าที่จีน (ตี่จู่เอี๊ยะ)

วัสดุ หินหยกน้ำผึ้ง

รุ่นมหาเศรษฐี

หน้าตัก 50 นิ้ว

ขนาดศาล ก.58 x ส.58 นิ้ว

ศาลเจ้าที่หินอ่อน ศาลเจ้าที่จีน ตี่จู้หินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะ เจ้าที่หินอ่อน ศาลเจ้าหินอ่อน ตี่จู้

ผลงานศาลเจ้าที่จีน (ตี่จู่เอี๊ยะ)

วัสดุ หินหยกน้ำผึ้ง

รุ่นมหาเศรษฐี

หน้าตัก 50 นิ้ว

ขนาดศาล ก.58 x ส.58 นิ้ว

ศาลเจ้าที่หินอ่อน ศาลเจ้าที่จีน ตี่จู้หินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะ เจ้าที่หินอ่อน ศาลเจ้าหินอ่อน ตี่จู้

ผลงานศาลเจ้าที่จีน (ตี่จู่เอี๊ยะ)

วัสดุ หินหยกน้ำผึ้ง

รุ่น 4 เสากลม

หน้าตัก 27 นิ้ว

ขนาดศาล ก.35 x ส.35 นิ้ว

ศาลเจ้าที่หินอ่อน ศาลเจ้าที่จีน ตี่จู้หินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะ เจ้าที่หินอ่อน ศาลเจ้าหินอ่อน ตี่จู้

ผลงานศาลเจ้าที่จีน (ตี่จู่เอี๊ยะ)

วัสดุ หินหยกน้ำผึ้ง

รุ่นมหาเศรษฐี

หน้าตัก 27 นิ้ว

ขนาดศาล ก.35 x ส.35 นิ้ว

 

ศาลเจ้าหินอ่อน     ศาลเจ้าหินอ่อน

ศาลเจ้าหินอ่อน     ศาลเจ้าหินอ่อน

ศาลเจ้าหินอ่อน     ศาลเจ้าหินอ่อน

ศาลเจ้าหินอ่อน     ศาลเจ้าหินอ่อน