สิงห์มงคล

สิงห์จีน (สิงห์มงคล)

สิงห์หินอ่อน สิงห์จีน สิงห์คู่ สิงห์มงคล

 

การวาง สิงห์ จะต้องวางเป็นคู่ โดยวาง สิงห์ ตัวผู้ไว้ทางด้านซ้าย และวาง สิงห์ ตัวเมียไว้ทางด้านขวา

บริเวณหน้าประตูของสถานที่นั้นๆ ให้หันหน้าออกไปทางด้านหน้า

สิงห์ ตัวผู้เท้าหน้าจะเหยียบลูกแก้ว สิงห์ ตัวเมียด้านหน้าจะกกลูกสิงห์

 สิงห์แกรนิต 

สิงห์ สิงห์แกรนิต สิงห์คู่ สิงห์จีน สิงห์มงคล   สิงห์ สิงห์แกรนิต สิงห์คู่ สิงห์จีน สิงห์มงคล สิงห์ สิงห์แกรนิต สิงห์คู่ สิงห์จีน สิงห์มงคล

 สิงห์แกรนิต

ขนาดความสูง 80 เซนฯ

 สิงห์แกรนิต

ขนาดความสูง 1 เมตร

สิงห์แกรนิต

ขนาดความสูง 1.2 เมตร 

สิงห์ สิงห์แกรนิต สิงห์คู่ สิงห์จีน สิงห์มงคล  สิงห์ สิงห์แกรนิต สิงห์คู่ สิงห์จีน สิงห์มงคล  สิงห์ สิงห์แกรนิต สิงห์คู่ สิงห์จีน สิงห์มงคล

 สิงห์แกรนิต

ขนาดความสูง 1.4 เมตร

 สิงห์แกรนิต

ขนาดความสูง 1.6 เมตร

สิงห์แกรนิต

ขนาดความสูง 2 เมตร 

 สิงห์หินอ่อน

สิงห์ สิงห์หินอ่อน สิงห์คู่ สิงห์จีน สิงห์มงคล สิงห์ สิงห์หินอ่อน สิงห์คู่ สิงห์จีน สิงห์มงคล สิงห์ สิงห์หินอ่อน สิงห์คู่ สิงห์จีน สิงห์มงคล

สิงห์หินอ่อน

ขนาดความสูง 30 เซนฯ

สิงห์หินอ่อน

ขนาดความสูง 40 เซนฯ

สิงห์หินอ่อน

ขนาดความสูง 40 เซนฯ

สิงห์ สิงห์หินอ่อน สิงห์คู่ สิงห์จีน สิงห์มงคล สิงห์ สิงห์หินอ่อน สิงห์คู่ สิงห์จีน สิงห์มงคล สิงห์ สิงห์หินอ่อน สิงห์คู่ สิงห์จีน สิงห์มงคล

สิงห์หินอ่อน

ขนาดความสูง 50 เซนฯ

สิงห์หินอ่อนขาว แต่งทอง

ขนาดความสูง 50 เซนฯ

สิงห์หินอ่อนแดง

ขนาดความสูง 50 เซนฯ

สิงห์หินอ่อน สิงห์แกรนิต สิงห์จีน สิงห์คู่ สิงห์มงคล สิงห์หินอ่อน สิงห์แกรนิต สิงห์จีน สิงห์คู่ สิงห์มงคล สิงห์หินอ่อน สิงห์แกรนิต สิงห์จีน สิงห์คู่ สิงห์มงคล

สิงห์หินอ่อน

ขนาดความสูง 60 เซนฯ

สิงห์หินอ่อน

ขนาดความสูง 60 เซนฯ

สิงห์หินอ่อน

ขนาดความสูง 60 เซนฯ

สิงห์หินอ่อน สิงห์แกรนิต สิงห์จีน สิงห์คู่ สิงห์มงคล สิงห์หินอ่อน สิงห์แกรนิต สิงห์จีน สิงห์คู่ สิงห์มงคล สิงห์หินอ่อน สิงห์แกรนิต สิงห์จีน สิงห์คู่ สิงห์มงคล

สิงห์หินอ่อนเขียว

ขนาดความสูง 80 เซนฯ

สิงห์หินอ่อน

ขนาดความสูง 80 เซนฯ

สิงห์หินอ่อน

ขนาดความสูง 80 เซนฯ

สิงห์หินอ่อน สิงห์แกรนิต สิงห์จีน สิงห์คู่ สิงห์มงคล สิงห์หินอ่อน สิงห์แกรนิต สิงห์จีน สิงห์คู่ สิงห์มงคล สิงห์หินอ่อน สิงห์แกรนิต สิงห์จีน สิงห์คู่ สิงห์มงคล

สิงห์หินอ่อน

ขนาดความสูง 1 เมตร

สิงห์หินอ่อนดำ

ขนาดความสูง 1 เมตร

สิงห์หินอ่อน ทรงพิเศษ

ขนาดความสูง 1.08 เมตร

สิงห์หินอ่อน สิงห์แกรนิต สิงห์จีน สิงห์คู่ สิงห์มงคล สิงห์หินอ่อน สิงห์แกรนิต สิงห์จีน สิงห์คู่ สิงห์มงคล สิงห์หินอ่อน สิงห์แกรนิต สิงห์จีน สิงห์คู่ สิงห์มงคล

สิงห์หินอ่อน

ขนาดความสูง 1.2 เมตร

สิงห์หินอ่อน

ขนาดความสูง 1.2 เมตร

สิงห์หินอ่อน ทรงพิเศษ

ขนาดความสูง 1.28 เมตร

สิงห์หินอ่อน สิงห์แกรนิต สิงห์จีน สิงห์คู่ สิงห์มงคล สิงห์หินอ่อน สิงห์แกรนิต สิงห์จีน สิงห์คู่ สิงห์มงคล สิงห์หินอ่อน สิงห์แกรนิต สิงห์จีน สิงห์คู่ สิงห์มงคล

สิงห์หินอ่อน

ขนาดความสูง 1.2 เมตร

สิงห์หินอ่อนขาว แต่งทอง

ขนาดความสูง 1.2 เมตร

สิงห์หินหยกเขียวปากี

ขนาดความสูง 1.2 เมตร

สิงห์หินอ่อน สิงห์แกรนิต สิงห์จีน สิงห์คู่ สิงห์มงคล สิงห์หินอ่อน สิงห์แกรนิต สิงห์จีน สิงห์คู่ สิงห์มงคล สิงห์หินอ่อน สิงห์แกรนิต สิงห์จีน สิงห์คู่ สิงห์มงคล

สิงห์หินอ่อน

ขนาดความสูง 1.5 เมตร

สิงห์หินอ่อน

ขนาดความสูง 1.5 เมตร

สิงห์หินอ่อน

ขนาดความสูง 1.6 เมตร

สิงห์หินออ่น สิงห์โต สิงห์จีน สิงห์มงคล สิงห์คู่ สิงห์หินออ่น สิงห์โต สิงห์จีน สิงห์มงคล สิงห์คู่ สิงห์หินออ่น สิงห์โต สิงห์จีน สิงห์มงคล สิงห์คู่

สิงห์หินอ่อน

ขนาดความสูง 2 เมตร

สิงห์หินอ่อน ( ตัวผู้ )

ขนาดความสูง 2.8 เมตร

สิงห์หินอ่อน ( ตัวเมีย )

ขนาดความสูง 2.8 เมตร

 

สิงห์ สิงห์โต สิงห์คู่ สิงห์มงคล สิงห์จีน สิงโต

สิงห์เป็นสัตว์มงคลที่มีลักษณะแห่งความเป็นเจ้า

โดยสามารถใช้สิงห์เพื่อสลายพลังปราณชี่พิฆาตต่างๆและช่วยเรียกโชคลาภได้

ตามตำนานโบราณเล่าว่า สิงห์ตัวที่อยู่ตำแหน่งเสือขาว (หันหน้าออกด้านขวามือ)

มีบรรดาศักดิ์เป็น "เส้าเป่า" เป็นสิงห์เพศเมีย มีหน้าที่เป็นราชองครักษ์ให้กับเจ้าชายของราชวงศ์

และสิงห์ตัวที่อยู่ตำแหน่งมังกรเขียว (หันหน้าออกทางซ้ายมือ) มีบรรดาศักดิ์เป็น "ไท่ซือ"

เป็นสิงห์เพศผู้ มีหน้าที่เป็นราชองครักษ์ของกษัตริย์ หรือ ฮ่องเต้

ดังนั้นแม้แต่เชื่อพระวงศ์หรือบรรดาขุนนางชั้นผู้ใหญ่ยังต้องให้ความเกรงใจและเกรงกลัว