ม้ามงคล

ม้ามงคล ม้าหินอ่อน

ม้าหินอ่อน ม้าหิน ม้ามงคล ม้าหินแกะสลัก ม้าคู่

ม้าหินอ่อน

 ม้า เป็นสัตว์ที่เปี่ยมไปด้วยพลัง

สัญลักษณ์ของความกล้าหาญ อดทน ความเร็ว ความซื่อสัตย์สุจริต

เสริมชื่อเสียงความเจริญก้าวหน้า ธุรกิจการค้า การงานประสบความสำเร็จ

ม้าหินอ่อน ม้าหิน ม้ามงคล ม้าหินแกะสลัก ม้าคู่ ม้าหินอ่อน ม้าหิน ม้ามงคล ม้าหินแกะสลัก ม้าคู่

ม้าหินอ่อน

ลักษณะ ทรงเครื่องทอง

ขนาดความสูง 60 เซนฯ

ม้าหินอ่อน

ลักษณะ ทรงเครื่องทอง

ขนาดความสูง 50 เซนฯ

ม้าหินอ่อน ม้าหิน ม้ามงคล ม้าหินแกะสลัก ม้าคู่ ม้าหินอ่อน ม้าหิน ม้ามงคล ม้าหินแกะสลัก ม้าคู่

ม้าหินอ่อน

ลักษณะ ทรงเครื่อง

ขนาดความสูง 50 เซนฯ

ม้าหินอ่อน

ลักษณะ ทรงเครื่อง

ขนาดความสูง 60 เซนฯ

ม้าหินอ่อน ม้าหิน ม้ามงคล ม้าหินแกะสลัก ม้าคู่ ม้าหินอ่อน ม้าหิน ม้ามงคล ม้าหินแกะสลัก ม้าคู่

ม้าหินอ่อน

ลักษณะ ทรงเครื่องทอง

ขนาดความสูง 80 เซนฯ

ม้าหินอ่อน

ลักษณะ ทรงเครื่องทอง

ขนาดความสูง 80 เซนฯ

ม้าหินอ่อน ม้าหิน ม้ามงคล ม้าหินแกะสลัก ม้าคู่ ม้าหินอ่อน ม้าหิน ม้ามงคล ม้าหินแกะสลัก ม้าคู่

ม้าหินอ่อน

ลักษณะ ทรงเครื่อง

ขนาดความสูง 60 เซนฯ

ม้าหินอ่อน

ลักษณะ ก้าวขา

ขนาดความสูง 60 เซนฯ

ม้าหินอ่อน ม้าหิน ม้ามงคล ม้าหินแกะสลัก ม้าคู่ ม้าหินอ่อน ม้าหิน ม้ามงคล ม้าหินแกะสลัก ม้าคู่

ม้าหินอ่อน

ลักษณะ ทรงเครื่อง

ขนาดความสูง 60 เซนฯ

ม้าหินอ่อน

ลักษณะ ยกขา

ขนาดความสูง 1 เมตร

 ม้า ถวายศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่

โดยความเชื่อ ช้าง - ม้า เปรียบเหมือนเป็นบริวารของท่าน ถวายเป็นบริวารเพื่อให้บ้านร่มเย็นเป็นสุข