เทพจีน

เทพจีน เสริมความมงคล

เทพจีน

 

เทพจีน เทพจีน

หมอยาจีน

ขนาดความสูง 1.76 เมตร

หินอ่อนขาว

หมอสะเดาะเคราะห์จีน

ขนาดความสูง 1.76 เมตร

หินอ่อนขาว

เทพจีน กวนอู เทพจีน กวนอู เทพจีน กวนอู

กวนอู

ขนาดความสูง 2 เมตร

หินอ่อนขาว

กวนอู

ขนาดความสูง 80 เซนฯ

หินหยกเขียวปากี

กวนอู

ขนาดความสูง 1 เมตร

หินหยกเขียวปากี

เทพจีน ไฉ่ซิงเอี๊ย เทพจีน ไฉ่ซิงเอี๊ย เทพจีน ไฉซิงเอี๊ย

ไฉซิงเอี๊ย

ขนาดความสูง 2 เมตร

หินอ่อนขาว

ไฉซิงเอี๊ย

ขนาดความสูง 1.6 เมตร

หินอ่อนเหลือง

ไฉซิงเอี๊ย

ขนาดความสูง 1.5 เมตร

หินอ่อนขาว

เทพจีน นาจา เทพจีน เจ้าแม่ทับทิม เทพจีน จี้กง

นาจา

ขนาดความสูง 1.4 เมตร

หินอ่อนขาว

เจ้าแม่ทับทิม

ขนาดความสูง 1.6 เมตร

หินอ่อนขาว

จี้กง

ขนาดความสูง 1.6 เมตร

หินอ่อนขาว

เทพจีน เบบี้บุดด้า เทพจีน เบบี้บุดด้า เทพจีน พระยูไล

เบบี้บุดดา

ขนาดความสูง 1.8 เมตร

หินอ่อนขาว

เบบี้บุดดา

ขนาดความสูง 3 เมตร

หินอ่อนขาว

พระยูไล

ขนาดความสูง 3 เมตร

หินอ่อนขาว