เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม สูง 4 เมตร

กิมท้ง เหง็กนึ่ง สูง 1.4 เมตร

กระถางธูปมังกร สูง 1.4 เมตร

ประดิษฐาน ณ.วัดพระพุทธแสงธรรม สระบุรี

เจ้าแม่กวนอิม กวนอิม พระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม กวนอิม พระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม กวนอิม พระโพธิสัตว์

เจ้าแม่กวนอิม หินขาวหยก

ปางประทานพร ทรงมังกร

ขนาดสูง 5 เมตร

เจ้าแม่กวนอิม หินขาวหยก

ปางประทานพร

ขนาดสูง 6 เมตร

เจ้าแม่กวนอิม หินขาวหยก

ปางประทานพร ลายทอง

ขนาดสูง 4 เมตร

เจ้าแม่กวนอิม กวนอิม พระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม กวนอิม พระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม กวนอิม พระโพธิสัตว์

เจ้าแม่กวนอิม หินขาวหยก

ปางประทานพร ทรงมังกร

ขนาดสูง 1.6 เมตร

 เจ้าแม่กวนอิม แกรนิต

ปางลีลา

ขนาดสูง 2.2 เมตร

 เจ้าแม่กวนอิม แกรนิต

ปางลีลา

ขนาดสูง 2.2 เมตร

เจ้าแม่กวนอิม กวนอิม พระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม กวนอิม พระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม กวนอิม พระโพธิสัตว์

เจ้าแม่กวนอิม หินเขียวหยก

ปางประทานพร ทรงมังกร

ขนาดสูง 2 เมตร

เจ้าแม่กวนอิม หินเขียวหยก

ปางประทานพร

ขนาดสูง 1.8 เมตร

เจ้าแม่กวนอิม หินเขียวหยก

ปางประทานพร ทรงมังกร

ขนาดสูง 1.5 เมตร

กวนอิม เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์ กวนอิม เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์ กวนอิม เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์

เจ้าแม่กวนอิม โรสควอส

ปางประทานพร

ขนาดสูง 1.5 เมตร

เจ้าแม่กวนอิม โรสควอส

ปางสมาธิ

ขนาดสูง 80 เซนฯ

เจ้าแม่กวนอิม โรสควอส

ปางประทานพร ทรงมังกร

ขนาดสูง 1.2 เมตร

กวนอิม เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์ กวนอิม เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์ กวนอิม เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์
 เจ้าแม่กวนอิม หินขาวหยก

ปางพันมือ

ขนาดสูง 3.5 เมตร

 เจ้าแม่กวนอิม หินขาวหยก

ปางพันมือ

ขนาดสูง 2 เมตร

 เจ้าแม่กวนอิม หินขาวหยก

ปางพันมือ

ขนาดสูง 1.5 เมตร

กวนอิม เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์ กวนอิม เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์ กวนอิม เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์
 เจ้าแม่กวนอิม หินขาวหยก

ปางประทานพร

ขนาดสูง 2.5 เมตร

 เจ้าแม่กวนอิม หินขาวหยก

ปางประทานพร

ขนาดสูง 2 เมตร

 เจ้าแม่กวนอิม หินขาวหยก

ปางประทานพร

ขนาดสูง 4 เมตร

กวนอิม เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์ กวนอิม เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์ กวนอิม เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์

เจ้าแม่กวนอิม หินเขียว

ปางสมาธิ

ขนาดสูง 80 เซนฯ

เจ้าแม่กวนอิม หินขาวหยก

ปางสมาธิ

ขนาดสูง 1.2 เมตร 

เจ้าแม่กวนอิม หินเขียวหยก

ปางสมาธิ

ขนาดสูง 60 เซนฯ