สาระน่ารู้ • ในตำราจีน กล่าวไว้ว่า ศาลเจ้าที่จีน ( ตี่จู้ ) เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ใกล้ชิดมนุษย์มากที่สุด ท่านเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลปกปักษ์รักษาผู้อยู่อาศัยในบ้าน ดังนั้นการที่เจ้าของบ้านจัดส...

 • การอัญเชิญและจัดตั้งศาลเจ้าที่ตี่จู้เอี๊ยะ การจัดตั้งศาลเจ้าที่จีนนั้น มีอยู่หลายเกณฑ์ และขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น สำหรับการอัญเชิญตี่จู้เอี๊ยะ...


 • การตั้งศาลพระภูมิสิ่งที่ต้องคำนึงในการตั้งศาลพระภูมิ คือ สถานที่ตั้ง,ทิศทาง,วันและฤกษ์ตั้ง,ความสูงของศาลพระภูมิและผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิสถานที่ที่ตั้งศาลมีหลักการพ...

 • อาหารหลัก คือเงินกับทอง!ตำนานความเป็นมาปี่เซียะ(ในภาษาจีนกลาง)ผีซิ่ว(ในสำเนียงแต้จิ๋ว)เผ่เย้า(ในสำเนียงกวางตุ้ง)ทั้งสามคำนี้เป็นคำๆเดียวกัน แต่ออกเสียงต่างกันไปตามลักษณะท้องถิ่นของ...

 • คำว่ารูปลักษณ์และการใช้งานเป็นศัพท์เฉพาะทางสถาปัตยกรรมที่พบบ่อยแล้วอะไรคือสิ่งที่เรียกว่ารูปลักษณ์ในทางฮวงจุ้ย และสิ่งนี้นำมารวมเข้ากับการออกแบบบ้านได้อย่างไร ? โดยทั่วไปแล้วรูปลัก...

 • เต่าในขณะที่มังกรผู้สง่างามมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมจีนและฮวงจุ้ย น้อยคนหนักที่จะตระหนักว่าเต่าก็มีความสำคัญและทรงอำนาจเท่าเทียมกัน และในฐานะที่เป็นผู้คุ้มกันแห่งสวรรค์ เต่ายังถือว่าเ...

 • ถึงแม้ว่าหินอ่อนแลละหินแกรนิตเป็นหินธรรมชาติที่มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านสีสันและลวดลาย แต่เมื่อนำมาติดตั้งใช้งาน ผู้ใช้ควรจะมีความรู้ในด้านการดูแลรักษาทั้งก่อนและห...

 • นำหินอ่อนที่จะปูมาจัดเรียงดูก่อน เพื่อจัดเรียงลวดลายของหินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้ลายของหินต่อเนื่องกันไปเมื่อจัดเรียงดูลวดลายเป็นที่น่าพอใจแล้วให้ใช้ดินสอน้ำมันที่เขียนหินห...

 • การเตรียมพื้นที่ พื้นที่การติดตั้งที่นิยมใช้ในต่างประเทศ 1.การเตรียมพื้นที่ พื้นที่ที่จะปูหินอ่อน ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อย เอาเศษปูนต่างๆ ออกจากพื้นคอนกรีตให้หมด ในกรณีพื้นชั้นล...

 • โครงสร้าง ฐานราก เข็มฐานรากคือส่วนที่ติดกับหัวเสาเข็ม โดยการหล่อให้เป็นตอม่อ เพื่อรับโครงสร้างของบ้าน,ส่วนนี้สำคัญมากควรทำตามแบบวิศวกร ไม่ควรตัดลดเพราะเมื่อมีปัญหาจะแก้ยากมาก เพราะ...

 • ปัญหาพื้นหิน ท่านที่มีบ้านปูพื้นหินอ่อนหรือแกรนิตที่อยู่มานาน มักจะพบปัญหาหินเปลี่ยนสี หรือหลุดล่อนบ้าง เราเสนอทางแก้ปัญหา และสาเหตุของปัญหาเหล่านี้ เพื่อป้องกันและแก้ไข1. หินที...

 • ขั้นตอนการผลิตหินอ่อนและหินแกรนิตคุณรู้ไหม ?.... กว่าจะมาเป็นสินค้าสำเร็จรูป เพื่อจะนำมาใช้ในงานก่อสร้าง หินอ่อนและหินแกรนิตต้องผ่านขบวนการแปรรูปหลายขั้นตอน นี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที...