พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ

พระพิฆเนศ พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ

ขนาด ความสูง 1 เมตร

หินอ่อนขาว

พระพิฆเนศ

ขนาด ความสูง 1 เมตร

หินอ่อนขาว

พระพิฆเนศ พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ

ขนาด ความสูง 1 เมตร

หินอ่อนขาว

พระพิฆเนศ

ขนาด ความสูง 1 เมตร

หินอ่อนขาว

พระพิฆเนศ พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ

ขนาด ความสูง  50 เซนฯ

หินหยกน้ำผึ้ง

พระพิฆเนศ

ขนาด ความสูง 50 เซนฯ

หินหยกน้ำผึ้ง

พระพิฆเนศ พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ

ขนาด ความสูง 1 เมตร

หินอ่อนขาว

พระพิฆเนศ

ขนาด ความสูง 60 เซนฯ

หินหยกน้ำผึ้ง

พระพิฆเนศ พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ

ขนาด ความสูง 50 เซนฯ

หินหยกเขียวปากี

พระพิฆเนศ

ขนาด ความสูง 60 เซนฯ

หินหยกปากี