โต๊ะหินอ่อน

โต๊ะหินอ่อนขนาด 60 เซนฯเก้าอี้หินอ่อน 2 ตัวราคากรุณาโทรสอบถาม
โต๊ะหินอ่อนขนาด 80 เซนฯเก้าอี้หินอ่อน 4 ตัวราคากรุณาโทรสอบถาม
โต๊ะหินอ่อนขนาด 1 เมตรเก้าอี้หินอ่อน 5 ตัวราคากรุณาโทรสอบถาม
โต๊ะหินอ่อนขนาด 1.2 เมตรเก้าอี้หินอ่อน 6 ตัว + จานหมุนราคากรุณาโทรสอบถาม
โต๊ะหินอ่อนขนาด 1.3 เมตรเก้าอี้หินอ่อน 6 ตัว + จานหมุนราคากรุณาโทรสอบถาม
โต๊ะหินอ่อนขนาด 1.4 เมตรเก้าอี้หินอ่อน 8 ตัว + จานหมุนราคากรุณาโทรสอบถาม
โต๊ะหินอ่อนขนาด 1.5 เมตรเก้าอี้หินอ่อน 10 ตัว + จานหมุนราคากรุณาโทรสอบถาม
โต๊ะหินอ่อนขนาด 1.6 เมตรเก้าอี้หินอ่อน 10 ตัว + จานหมุนราคากรุณาโทรสอบถาม

 

โต๊ะน้ำชาขนาด 1.5 เมตรโต๊ะน้ำชาขนาด 1.5 เมตร
หินหยกน้ำผึ้งหินหยกน้ำผึ้ง

 

โต๊ะน้ำชาขนาด 1.5 เมตร
หินหยกเขียวปากี

 

ขนาด 1.2 เมตร + เก้าอี้ 6 ตัวขนาด 1.4 เมตร + เก้าอี้ 8 ตัว
หินอ่อนขาว + แกะลายหินหยกเขียวหินอ่อนเหลืองลายไม้

 

ขนาด 1.2 เมตร + เก้าอี้ 6 ตัวขนาด 1.2 เมตร + เก้าอี้ 6 ตัว
หินอ่อนดำหินอ่อนขาวลายเทา

 

ขนาด 1.4 เมตร + เก้าอี้ 8 ตัวขนาด 1 เมตร + เก้าอี้ 4 ตัว
หินอ่อนเหลืองลายเสือหินลายไม้

 

ขนาด 1 เมตร + เก้าอี้ 4 ตัวขนาด 60 เซนฯ + เก้าอี้ 2 ตัว
หินอ่อนเหลืองลายเสือหินอ่อนขาวลายเทา

 

ขนาด 1 เมตร + เก้าอี้ 4 ตัวขนาด 1 เมตร + เก้าอี้ 4 ตัว
หินอ่อนเหลืองลายเสือหินอ่อนเหลืองลายเสือ

 

ขนาด 1 เมตร + เก้าอี้ 4 ตัวขนาด 1.4 เมตร + เก้าอี้ 8 ตัว
หินหยกน้ำผึ้งหินอ่อนชมพูพรานกระต่าย

 

ขนาด 1.3 เมตร + เก้าอี้ 7 ตัวขนาด 1 เมตร + เก้าอี้ 5 ตัว
หินอ่อนชมพูพรานกระต่ายหินอ่อนชมพูพรานกระต่าย