วิธีเชิญตี่จู้เอี๊ยะ

การอัญเชิญและจัดตั้งศาลเจ้าที่ตี่จู้เอี๊ยะ

 

การจัดตั้งศาลเจ้าที่จีนนั้น มีอยู่หลายเกณฑ์ และขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น สำหรับการอัญเชิญตี่จู้เอี๊ยะที่จะกล่าวนี้
ได้รับความเอี้อเฟื้อจาก อาจารย์หลิวเจิ้งอี้ ได้ปรับปรุงประยุกต์วิธีการ
เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน มีความเรียบง่าย หาง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย
จึงอาจไม่ครบถ้วนตามที่ถ่ายทอดหรือรับทราบกันมาแต่โบราณ
แต่ก็แฝงไว้ด้วยสาระสำคัญอันถูกต้องตามหลักการ จัดตั้งตี่จู้เอี๊ยะ

 

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม (ตี่จู้เอี๊ยะ)                                           
1. เมล็ดพืช 5 อย่าง "เจ็งจี้" ( ใส่ในกระถางธูป )
2. เหรียญสิบใหม่ 5 เหรียญ เพื่อเป็นเคล็ดให้มีเงินมีทอง
3. ผงขี้เถาสะอาด หรือ ขี้ธูป ให้เต็มกระถ่าง
4. ผ้าแดง ปิดที่กระถางธูป
5. แจกัน ดอกไม้สด 1 คู่
6. กิมฮวย ปักที่กระถางธูป
7. เทียนแดงขาไม้ 1 คู่
8. ธูป 5 ดอก
 

ผลไม้มงคล เลือก 5 อย่าง

1.แอปเปิ้ล    ( ความเจริญ รุ่งเรือง )
2.กล้วย       ( ลูกหลาน บริวาร )
3.สาลี่         ( เงินทองไหลมา เทมา )
4.ส้ม          (ความมีอำนาจ มั่งคั่ง)
5.องุ่น         (ความสมบรูณ์ พูนสุข)
6.ลูกท้อ      ( ความยั่งยืน )
7.สับปะรด   ( ความรอบรู้ กว้างไกล )
8.ลิ้นจี่        ( ความมงคล)
9.ลำไย       ( อำนาจ วาสนา บารมี )
10.ลูกพลับ  ( ความไม่ย่อท้อ ความขยัน )