ฮกลกซิ่ว

ฮกลกซิ่ว

เทพเจ้าแห่ง ความมั่งคั่ง ความสมบูรณ์ ความยั่งยืน

ฮกลกซิ่ว 3 เทพเจ้าสัญลักษณ์แทนความเป็นมงคล 3 ประการของจีน

 

ฮกลกซิ่ว หินแกะสลัก ฮกลกซิ่ว หินแกะสลัก

ฮกลกซิ่ว

ขนาดสูง 50 เซนฯ

หินอ่อนเหลือง ตกแต่งทอง+คริสตัล

ฮกลกซิ่ว

ขนาดสูง 50 เซนฯ

หินอ่อนเหลือง ตกแต่งทอง+คริสตัล

ฮกลกซิ่ว  ฮกลกซิ่ว

ฮกลกซิ่ว

ขนาดสูง 50 เซนฯ

หินอ่อนขาว ตกแต่งปิดทอง

ฮกลกซิ่ว

ขนาดสูง 50 เซนฯ

หินอ่อนขาว ตกแต่งปิดทอง

ฮกลกซิ่ว ฮกลกซิ่ว

ฮกลกซิ่ว

ขนาดสูง 40 เซนฯ

หินอ่อนเหลือง

ฮกลกซิ่ว

ขนาดสูง 40 เซนฯ

หินอ่อนเหลือง

ฮกลกซิ่ว ฮกลกซิ่ว

ฮกลกซิ่ว

ขนาดสูง 60 เซนฯ

หินหยกเขียวปากี

ฮกลกซิ่ว

ขนาดสูง 50 เซนฯ

หินอ่อนเหลือง ตกแต่งทอง-คริสตัล

ฮกลกซิ่ว ฮกลกซิ่ว

ฮกลกซิ่ว

ขนาดสูง 50 เซนฯ

หินอ่อนขาว

ฮกลกซิ่ว

ขนาดสูง 120 เซนฯ

หินอ่อนขาว

ฮกลกซิ่ว

ฮกลกซิ่ว

ขนาดสูง 2.5 เมตร

หินอ่อนเหลือง